Україна3000
 
 

Функції і повноваження керівних органів

Керівними органами Фонду «Україна 3000» є Наглядова Рада Фонду і Правління Фонду.

Наглядова Рада затверджує стратегічні напрями діяльності Фонду та здійснює оцінку їх виконання. Наглядова Рада Фонду складається з визнаних на світовому рівні представників національної еліти, громадська діяльність яких є прикладом служіння ідеалам гуманізму та доброти.

Правління є статутним виконавчим органом Фонду і здійснює поточне керівництво над діяльністю Фонду. Члени Правління обираються на засіданнях вищого керівного органу Фонду – Конференції і підзвітні Наглядовій Раді.